top of page

Ukázky z knihy - Vyléčil jsem si tinnitus

PŘEDMLUVA

Tinnitus je fenomén naší doby, ale na druhou stranu tu byl již dříve a trápil i spoustu obyčejných lidí i významných osobností. Řada z nich (z Vás) se setkala s nepochopením nejenom svého okolí, svých nejbližších, ale mnohdy i lékařů. Tím se člověk dostává do izolace, dochází ke zhoršení subjektivního vnímání tinnitu a tím i k depresím.

Tedy tinnitus zde byl, je a bude. Protože, pokud budou příčiny vzniku, bude také tinnitus. Vyskytuje se u lidí takřka všech věkových kategorii, od útlého dospívání až po věk seniorský. Etiologie je různá, často se na vzniku podílí více faktorů. Organických či funkčních. Výsledek je ale vždy stejný. Nepříjemné subjektivní vnímání tónu nebo šumu, které dokáže výrazným způsobem zasahovat do běžného života, do mezilidských vztahů i do pracovních aktivit.

Pokud tinnitus nemá organický podklad, který je třeba řešit radikálním způsobem, nabízí se řešení v podobě metody TRT, tedy Tinnitus Retraining Therapy. Tato metoda, o níž se Peter podrobně zmiňuje, již pomohla tisícům pacientů vrátit se do normálního života. Je ale potřeba chtít něco pro sebe udělat, mít silnou vůli a cíl. A výsledek se určitě dostaví.

primářka MUDr. Zuzana Veldová

Pokračování a další důležité informace naleznete v knize - Vyléčil jsem si tinnitus. 

Tinnitus je možné vyléčit. 

Ukázka z další kapitoly - Jak tinnitus vzniká

Objednávka tištěné verze

279 Kč + 55 Kč poštovné

Objednávka elektronické verze 279,- Kč

bottom of page